van drunen orthopediewebsite

Om de orthopeed te ontzorgen bij zijn of haar werkzaamheden hebben we voor Van Drunen Schoenfabriek een ‘dealer’-platform gerealiseerd. Een website waar de orthopeed aan zijn client een schoencollectie kan tonen op basis van de meting die hij eerder heeft gedaan, waaruit de consument kan kiezen. Deze specifieke selectie kan via mail verzonden worden aan de (potentiële) client.

OpdrachtgeverVan Drunen Orthopedie

ExpertisesAdvertising en Webcreaties

platform

Een ideale weboplossing waarbij we het bestellen van schoenen door de orthopeed bij van Drunen Schoenfabriek willen verhogen en de consument direct bij dit proces willen betrekken. Gezien de doelgroep een perfecte keuze om de schoencollectie ook via mail nogmaals aan te bieden, aangezien er vaak een langere beslistermijn is.

nu gaan we voor jouw missie

Bel ons team +31 (0)73 782 01 47 of mail naar info@maerschalk.nl.